Pơk uănh mông nar djăt: 27/11/2019

VOV4.M’nông – N’gâng kan dak si n’gor Kon Tum uănh năl ta ntu\k mhe geh tay 1 hê kh^t yor ji luh mham rih Dengue. Nu^h kh^t lah mon Văn Khánh Ngọc, 3 năm deh, jay ta phường Quang Trung, nkual [on têh Kon Tum. Tâm rnôk geh nu nău an saơ, nu^h ji geh ji tâm nar 16/11 đah ăp nău ji, kơt duh hô na nao, siăk, o\k r’ah, ngêt sa mô lăp. Du nar bah kơi rnôk lăp ngih dak si tât nklăp 10 mông nar 17/11, nu^h ji hao kh^t bru\t nu^h rnăk wâl ndơ\ lăp ngih dak si Đa khoa n’gor Kon Tum săm ndal n’hanh dơi nchroh geh ji luh mham rih Dengue/Ji Amydal ngăch ndal. Jêh 4 nar lăp ngih dak, nu^h ji geh nău luh mham rih ntu\k chuh dak si. Tât nar 24/11, nu^h ji hoơi jru rnoh 3 n’hanh kh^t tâm 4 mông 35 mn^t ndrel nar. Kơt ne\, aơ lah nu^h tal 2 kh^t yor ji luh mham rêh Dengue ta nkual [on têh Kon Tum knu\ng tâm 2 khay.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng