Pơk uănh mông nar djăt: 24/12/2019

VOV4.M’nông: Gay geh tay mham têm ân nau săm, rek ân nu\ih ji tâm rnôk Tết Dương lịch ndrel Tết năm mhe Canh Tý 2020, ta n’gor Kon Tum geh âk nau kan yur mham kơl an geh [ư.

Đah nkô| nau “Âk rmưn play nuih du nuih n’hâm”, ôi 23/12, ta nkuăl [on têh Kon Tum, Công ty Điện lực Kon Tum [ư du ơh guer EVN tal V đah nau râng bah rlau 100 cán bộ, nu\ih kan ho\ pă ntruh mham bah nơm ân nau têm kơl săm nu\ih ji.

Ăp nu\ih cán bộ, nu\ih kan hôm e ko\ dăn râng yur mham rnôk Ngih dak si u\ch. Bah năp nê, Ntu\k kan tăch pring xăng Kon Tum ko\ tâm rgop nsum đah Hội chữ Thập đỏ n’gor Kon Tum [ư yur mham kơl an năm 2019./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương