Pơk uănh mông nar djăt: 19/3/2019

VOV4.M’nông: Tâm rơh hăn pah kan tâm ăp n’gor Nam Trung bộ ndrel Tây Nguyên, kêng măng 18/3, Kruanh Quốc hội nguyễn Thị Kim Ngân ndrel rmôt hăn kan bah Quốc hội ho\ pah kan đah rđau kan n’gor Kon Tum. Kruanh Quốc hội rnê prêh ăp nau tă geh ma Đảng bôk ndrel [on lan n’gor Kon Tum tă geh tâm rơh rlau aơ, nsôih [ư ân ueh ăp nau rgâl mhe mpeh săm [u\t do\ng pah kan, n’hao n’hâm ntul rlong, rgâl mhe nau kan ntuh kơl, rgum ăp ntu\k kan tăch rgâl têh, jê ndrel bah găp râng.

Kan mât ndray ndrel mât nau khlay nau ơm yau ăp rnoi mpôl đê| dôl geh uănh khlay. Nau mât rnă njrăng, chính trị, đăp mpăn rêh jêng geh mât đăp mpăn. Nua kan tâm nchră đah ba dih lo\ geh n’hao, pơk hvi. Yơn lah, Kruanh Quốc hội ân lah, rnoh rnăk ach o ndrel bơi ach o bah Kon Tum hôm âk rlau 17%, n’gor ân geh nau ntru\t dăng lơi tay nau jut n’huch ach o, ji ngot ân [on lan.

Rnê prêh ăp nau r[o\ng kan bah Kon Tum tâm rơh tât, Kruanh Quốc hội đă n’gor gay tăch ndoh ndơ ti\ng trong nau kan prêh. Ndâk njêng săk ntơ lư bah Sâm Ngọc Linh, Đẳng sâm Kon Tum, rgum nsum têh nau kan tuch tăm, rgum neh ntu gay ma njêng jêng ăp ntil tơm tăm tơm khlay bah n’gor. Nsôih ndâk nkra lơn tay nau kan hun hao pâl n’aih, leo nau kan pâl n’aih jêng nau kan văng sa tơm khlay bah nkuăl Tây Nguyên.

Bah năp nê,  tâm mông ôi, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ho\ geh nar pah kan đah rđau kan nkuăl Kon Plông, tât khâl ndrel pă nklâm ndơ ân [on Văn hoá pâl n’aih nsum mpôl Kon Pring, xã Đăk Long, hăn khâl, pă nklâm ndơ du đê| rnăk dơi kơl ntoh lư tâm n’gor Kon Tum./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng