Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.M’nông: Ti\ng N’gâng kan kơp năp bah n’gor Lâm Đồng, rnoh geh tâm lam n’gor ntơm bôk năm tât rnôk aơ hao 0,51% rđil rơh aơ năm e. Aơ lah rnoh hun hao dêh ngăn kơp ntơm bôk năm tât rnôk aơ. Yor geh nau khuch bah srê Covid-19 ho\ khuch ngăn tât nau kan tăch rgâl ndrel nau tăch luh dak bah dih, nau ngêt sa, gu\ âm. Ngăn lah rnoh năch pâl n’aih tât Lâm Đồng n’huch tâm 6 khay bôk năm, đah rnoh 1,3 rkeh năch [ư nau kan aơ khuch nklăp 4,38% rđil đah rơh aơ năm e. Rnoh geh prăk Ngih dak tâm n’gor geh rlau 4.443 rmen, hao 8% rđil năm e. Lam n’gor hôm 6.338 rnăk ach o, geh 1,8%, tâm nê rnăk nu\ih rnoi mpôl đê| hôm 6,5%./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng