Pơk uănh mông nar djăt: 25/7/2015

 VOV4.M’nông - Liên hợp quốc nar naơ, mbơh nklăp 500 rbăn kon se Palestin dơi an rlu nău nti yor mô geh prăk bah ăp dak ntop kơl. Kruanh ntoh măt ngih pah kan kơl nu\ih gu\ ndê Palestin bah Liên hợp quốc Nickolay Mladenov klach rvê, ăp ngih sam [u\t mbra mô dơi pơk tay mpông tâm yan djiang tât, yor mô to\ng nklăp 100 rkeh đôlar. Mô to\ng prăk mbra [ư âk nău ntru\t mô jêt tât kon se Palestine gu\ ndê ta nkual Gaza dôl roh đăp mpăn hô. Wa Nickolay Mladenov kuăl jă lam ntur neh kơl tay an Palestine n’hanh lah rjăp, nău ntop tơm prăk mbra kơl rlău n’gul rkeh kon se Palestine dơi tât tay ngih sam [u\t.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương