Pơk uănh mông nar djăt: 3/2/2016

VOV4.M’nông: Kruanh Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk nar ntri (2-2) le\ mbơh ăp nău dăn đă mpeh trong “nkra mhe” an dak Anh gay nking nchăng nău Anh mbra jêng dak lor bôk năp mbra luh bah mpôl dja. Bah năp nê, tâm ăp nău mbơh bah mpôl [ư báo, le\ ma kruanh Hội đồng châu Âu Đonal Tusk n’hanh Thủ tướng Anh David Cameron mpơl nău rhơn rnê ăp nău dơi geh mhe lôch rơh tâm nchră đah bar ding [ư nar 1-2./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng