Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

VOV4.M’nông – Kêng ôi 21/1 t^ng mông Trung Quốc, Trung Quốc le\ mbơh ăp trong rmal 28 kruanh dak Mỹ tâm n’gâng kan Tổng thống Donald Trump, yor nking n’gang tâm ăp nău tâm dak bah Trung Quốc, tâm ne\ geh Kruanh nchră nău Mỹ Mike Pompeo. T^ng ne\ ăp nu^h kruanh n’hanh ăp nu^h tâm rnăk wâl mô an lăp s^t Trung Quốc, ăp công ty tâm rgop đah khân pơng geh n’hu\ch an pah kan tăch rgâl ta Trung Quốc. Ntoh ngơi Hội đồng rnă njrăng ngih dak Mỹ mbơh, nău Trung Quốc an ăp trong rmal n’hanh mbơh tâm nar dơn kan Tổng thống Mỹ bah wa Joe Biden kơt nău rlăm gay [ư tâm rkeh đảng phái. Nu^h [on lan Mỹ le\ 2 đảng an phong, nduih nău [ư aơ bah Trung Quốc.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương