Pơk uănh mông nar djăt: 25/7/2015


VOV4.Mnông:  Rơh tâm nchră jo\ tâm 3 nar đah chính phủ Myanmar n’hanh nu^h leo kan ăp mpôl rnoi dâk lơh lôch nar naơ 24/7 ma mô dơi geh nău tâm ton rlu tâm lơh kơt nău u\ch gay ma bah nău tâm rkeh bar pe jât năm ba năp. Aơ dơi ua\nh lah rơh tâm nchră tal 8 đah Uỷ ban mât njêng nău đăp mpăn bar bang bâh chính phủ Myanmar đah rmôt pă leo kan rlu tâm lơh ngih dak bâh 16 rmôt mpôl rnoi đê| nu^h geh tahen. Tâm le\ 25 năm ba năp, chính phủ Myanmar le\ nsrôih an dơi geh nău tâm ton rlu tâm pănh đah du\t âk mpôl kan yơn ăp nău tâm ton aơ du\t jêr n’hanh geh rnôk [ư tih đo\ng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương