Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng mhe kí n’glêh an mpeh nău pă nklâm ndơ nkhêp nkah ndray 73 năm Nar tahen ơm kh^t- Rmanh. T^ng nê, rnoh nklâm ndơ 400.000 prăk pă an ăp nu^h Me Việt Nam dăng janh dôl geh sa ndơ kơl ăp khay; tahen ơm sôt rmanh, kop ji, nu^h dơi kơl kơt tahen ơm sôt rmanh djôr soan mô hôm geh nău dơi pah kan, quet nte ntơm bah 81% let lơ; Nu^h hăn tâm lơh geh ntưp đah dak si khêh hu\ch soan kan ntơm bah 81% let lơ. Rnoh nklâm ndơ 200.000 prăk pă an ăp nu^h geh n’hâm soan đah cách mạng; Nu^h râng hăn tâm lơh kăl e geh ntưp dak si khêh; nu^h ntơh măt rnăk wâl tahen ơm kh^t rmanh; nu^h mât huêng nkhêp nu^h tahen ơm nê kh^t mô hôm geh rnăk wâl mât mbah huêng drô phan./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng