Pơk uănh mông nar djăt: 20/5/2015

                                                             N’gor Kon Tum

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k.

            - Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah:        30→ 32 độ C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  23→ 25 độ C

                                                            N’gor Gia Lai

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k.

            - Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 29→ 31độ C, êng nkual mpeh bah dâng cheo reo  34→ 36 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 22→24 độ C; êng nkual mpeh bah dâng cheo reo  25→27 độ C

                                                            N’gor  Dak Lak

                                                                        ***

Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k.

- Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 31→ 33 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 23→ 25 độ C

                                                            N’gor  Dak Nông

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k.

            - Sial dăng đêt                                                

- Nar trôk duh ntơm bah:    30→32 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 22→ 24 độ C

                                                            N’gor Lâm Đồng

                                                                        ***

            Tu\k rgâl, măng mô mih, nar trôk duh, kêng măng geh mih rih rah n’hanh ntâr nglaih đêt ntu\k.

            - Sial dăng đêt

            - Nar trôk duh ntơm bah: 28 → 30 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 23→ 25 độ C

            - Măng trôk nđik ntơm bah: 20 → 22 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 16→ 18 độ C

 

                                                            Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng