Pơk uănh mông nar djăt: 12/9/2020

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k, geh ntu\k mih dah găp.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:      28 – 30 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   20-  22 độ C

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k, geh ntu\k mih dah găp.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     27 - 29 độ C; êng nkual cheo reo  31→ 33 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 19→ 21 độ C; êng nkual cheo reo 23→ 25 độ C

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k, geh ntu\k mih dah găp.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      28- 30 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 20→ 22 độ C

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k, geh ntu\k mih dah găp.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      27-  29 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  19→ 21 độ C

N’gor  Lâm Đồng

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch pruăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng ta âk ntu\k, geh ntu\k mih dah găp.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      26-  28 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 22- 240C

Măng trôk nđik ntơm bah:  18→ 20 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 13- 150C

            Tâm rnôk n’hâm tơm mih njrăng sial rvănh brông, ntâr n’glaih, mih tu\p pler n’hanh sial dăng.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương