Pơk uănh mông nar djăt: 11/12/2019

 

VOV4.M’nông – Kruanh n’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Sergei Lavrov le\ geh rơh khâl Mỹ t^ng nău jă bah Kruanh N’gâng kan nchră nău Mỹ Mike Pompeo. Kruanh n’gâng kan nchră nău Nga n’hanh kruanh nchră nău Mỹ le\ rgum nchră mpeh du đêt nău lam ntu\r neh duh ndal n’hanh tâm boh ăp ding. Rơh mâp aơ bah wa Lavrov n’hanh wa Pompeo rơh tal 5 đah ăp nu^h djôt bôk N’gâng kan tâm rnglăp nchrău nău Nga n’hanh Mỹ. Jêh rgum nchră đah kruanh nchră nău Mỹ, Kruanh n’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Nga geh rơh mâp Tổng thống Mỹ Donald Trump. T^ng ăp nu^h rblang nău chính trị, rơh khâl Mỹ bah Kruanh n’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Nga geh nuih n’hâm mhe an tâm boh ăp ding, yơn mô dơi kâp ăp nău rgâl mhe.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng