Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2020

VOV4.M’nông: Văn phòng nu^h ntơh ngơi Bộ ngoại giao Mỹ mhe mbơh, Ngoại trưởng Mike Pompeo mbra hăn khâl tât Ấn Độ, Sri Lan-ka, Man-đi-vơ n’hanh In-đô-nê-xi-a ntơm bah nar 25 - 30 khay 10. Nău u\ch tơm bah hăn khâl châu Á rơh dja bah wa Mike Pompeo lah pơk hvi tâm boh bar ding đah ăp dak tât khâl, n’hanh ntru\t ntrôl đăp mpăn, têh ndro\ng tâm nkual. Lah tâm rơh hop báo ndrel nar, Ngoại trưởng Mike Pompeo lah rjăp, ta ăp njăr trong rlu jâng, păng mbra tâm nchră đah ăp kruanh dak tơm jay mpeh âk nkô| nău bar ding, nkre kan nsum đah ăp dak gay joi ăp trong tâm boh du\t ue\h gay mât du nkual Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dah ro\ng n’hanh pơk hvi./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương