Pơk uănh mông nar djăt: 5/4/2019

VOV4.Mnông: Kêng măng nar naơ 4/4, UBND nkuăl [on têh Kontum le\ [ư rơh mbơh nău ntru\nh bâh UBND n’gor Kontum kơp dơn xã Đăk Năng geh tâm di nkual [on lan mhe. Kơt ne\, tât rnôk aơ, lam n’gor Kontum le\ geh 15 xã geh tâm di nău mpo\ng mhe. Bôl ma kanu\ng geh rlău 4 rbăn nu^h [on lan đah rlău 75% rnoh nu^h lah [on lan rnoi đê|, yơn xã Đăk Năng le\ [ư loch nău mpo\ng jêr tâm trong rdâk njêng nkual[on lan mhe, kơt: to\ bê tông rlău 22 km trong hăn ta nkual [on lan n’hanh trong hăn ntu\k pah kan, le\ rngôch ăp rnăk [on lan geh ngih jay gu\ ueh nâp, rnoh rnăk ach o kanu\ng hôm 4,4%...xã le\ rgum geh rlău 64 rmen prăk ntuh kơl rdâk njêng nkual [on lan mhe.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng