Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2019

VOV4.M’nông: Hãng tin BBC bah Anh nar 23/5 nkoch nău lư, mbra geh tay âk Bộ trưởng tâm chính phủ bah Thủ tướng Anh Theresa May dăn rlu kan. Nău Kruanh rđău kan Hạ viện wa bu ur Andrea Leadsom rhuăt luh bah chính phủ, đah nkô| mô hôm u\ch t^ng trong hăn bah chính phủ tâm rêng hăn tât Anh luh bah Liên minh châu Âu geh mpet đă hô tay bah Thủ tướng Theresa May. Thủ tướng Theresa May nchrăp mbơh rlu kan tâm bar pe nar tât.  Ndr^, Đảng t^ng nău no\ng êng nơm mbra sơch du hê kruanh rđău kan geh nău u\ch ro\ng plơ\ tâm nchră tay đah Liên minh châu Âu, n’hao nău dơi tâm rdâng duh jêr đah mpôl. A[aơ Ngoại trưởng ơm dak Anh Boris Johnson dơi an lah nu^h dơi an lah dâk bôk na\p an ntu\k gu\ kan bah wa May./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng