Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

    VOV4.Mnông-Ta năp nău ntưp rêng jêr njrăng bâh nuh srê ndâr pưm ko n’hanh Covid-19, UBND n’gor Kon Tum le\ dơn ngoăy an ăp ngih nti THPT, PTDT Nội trú hôm nha ê ho\ geh săch kon joc lăp nti năm nti 2020-2021, geh rgâl bâh ntrong kan tâm rgop săch thi jêng ntrong săch lăp.

T^ng nău mbơh bâh ntu\k kan nt^m n’hanh nti n’gor Kon Tum, rlău ma 3 ngih nti: THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, THPT Kon Tum, THCS-THPT Liên Việt le\ [ư lôch ăp nău kan săch kon hoc, ta ntu\k hôm nha geh bơi tât 5 rbăn kon hoc mbơh dăn râng lăp nti ta ăp ngih nti THPT n’hanh PTDTNT năm nti 2020-2021, mbra geh [ư t^ng trong săch lăp nti. Mông nar lôch nău kan săch kon hoc lăp nti bah ăp ngih nti lah 15/8/2020.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng