Pơk uănh mông nar djăt: 22/7/2020

VOV4.M’nông: Đah nau kan kơl an nu\ih [on lan, ntu\k kan tặch rgâl [ư tơm nklang, so\k nau tâm di nuih n’hâm bah êng nu\ih, ntu\k kan [ư nau veh njing nau kan ndrel nau săk tam [ư nau kan bah n’gâng kan, ôi lơ 21/7, ta mrô 294, trong lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, UBND Nkuăl [on têh Kon Tum, n’gor Kon Tum [ư nau ntơm leo kan ntrong kan ndơn ndrel mplơ\ nau geh bah trong điện tử lăp kan ngăn.

Lah nau kan tơm gay ma rhơn geh nau dơi bah Đại hội nkuăl [on têh tal XII, năm kan 2020-2025, ntu\k kan ndơn, mplơ\ nau geh kan hành chính bah trong điện tử bah nkuăl [on têh Kon Tum lah nau ndơn, rklaih pă 288 nau kan hành chính đah 52 nau kan tâm 12 ntu\k kan n’gâng kan.

Ăp nau kan mra geh n’gâng kan nkuăl [on têh Kon Tum rklaih bah trong mạng, nu\ih [on lan, ntu\k kan dơi uănh nau rklaih nau kan ndrel nchră nau dơi tâm di nuih n’hâm bah nơm jêh rnôk ndơn nau kan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng