Pơk uănh mông nar djăt: 19/3/2019

VOV4.M’nông: Tât a[aơ, nkuâl Kon Plông (Kon Tum) geh rlău 1.500n đảng viên dơi tâm pă mât uănh bơi  7000 rnăk đah rlău 1.200 rmôt rnăk, gay kơl kônh wa đăp mpăn nău rêh. Groi  Bí thư Huyện uỷ Kon Plông, wa Y Lang an g^t, rgâl dăng bah nău tâm pă đảng viên mât uănh rnăk, rmôt rnăk du\t kloh lah ăp đảng viên le\ rgo\ jă [on lan dăp rgum tay tơm tăm t^ng săk geh, ue\h jêng bah n’gor, rgop hu\ch bah ach o jo\ jong./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng