Pơk uănh mông nar djăt: 13/12/2019

VOV4.M’nông: Ti\ng nau kơp yor ntu\k kan mêt uănh nau săch kan ta Anh [ư, Đảng Bảo thủ bah Thủ tướng Anh Boris Johnson ho\ geh nau dơi bah rơh săch kan bah năp nar nchrăp ta Anh ndrel mra geh âk rnoh phiếu kơl. Ăp ntu\k săch kan ta Anh ho\ ntâl mpông rnôk 10 mông măng lơ 12/12 ndrel geh ôp jêh rnôk nklăch phiếu ho\ geh ăp tnu\k nkoch mbơh nau ta Anh [ư tâm 144 ntu\k săch tâm lam dak Anh. Nklăp 10 rbăn nu\ih ơon lan Anh geh ôp nkoch tât nau săch bah nơm ndrel ti\ng nau geh mbơh, tâm rnôk n’gul măng lơ 12/12, đảng Bảo thủ bah Thủ tướng Anh Boris Johnson ho\ geh nau dơi rnôk geh 368 nsưng. Tâm rnôk nê, nu\ih geh tâm rdâng lah Công đảng geh  191 nsưng kan. Đảng dân tộc Scotland dâk tal 3 geh 55 nsưng kan. Aơ ê di lah nau geh ngăn, Yơn lah, ti\ng nau kơp bah ăp rơh săch kan ta Anh êp aơ, ăp nau ôp jêh nklăch phiếu yor ntu\k nkoch mbơh nau [ư ri vay geh nau tam ngăn./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng