Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Groi Thủ tướng, Kruanh n’gâng kan nchră nau Phạm Bình Minh mhe geh nar tâm nchră đah điện thoại đah Kruanh N’gâng kan nchră nau Arab Saudi, kon Kđăch Faisal bin Farhan Al Saud gay tâm nchră mpeh nau kan ndrel ăp nau ntru\t dăng tâm boh đah bar dak. Bar ding ntoh nau rnê ngăn bah năp nau hun hao ueh tâm nau tâm boh kan nsum âk ding Việt Nam-Arab Saudi rơh rlau aơ, nkre lah rjăp ân geh nau nchrăp ueh gay geh ntru\t dăng lơn tay nau tâm boh bar ding jêh rnôk bah srê Covid-19 geh nkân. Bar ding tâm ban nau ân n’hao nau tâm nchră ăp gưl, ngăn lah gưl prêh, tâm rnôk srê Covid-19 hôm geh nau tât jêr, bar ding ân ntru\nh ân săk tam nau kan tâm boh mra geh nau nchră bah ăp trong tâm n’ur trực tuyến./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng