Pơk uănh mông nar djăt: 19/10/2020

 

 

VOV4.Mnông- Ntưp rêng nuh srê Covid-19 tal poăn ta nkual Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc mbra tât ơm lơn đah nău nchrăp. Ne\ lah nău ua\nh năl bâh wa Trần Triệu Thuỷ- kruanh n’gâng kan dak si n’hanh mât ndơ sông sa đặc khu hành chính Hồng Kông. Kanu\ng tâm bar pơh dăch aơ, ta Hồng Kông geh saơ tay 62 nu^h ntưp Covid-19 mhe tâm ntu\k rêh jêng, tâm ne\ geh âk nu^h mô g^t ntu\k bâh ntưp, ntu\k tă hăn n’hanh mơh nu^h tă geh tâm mâp, geh tât âk nkual [on lan gu\ êng êng. Wa Trần Triệu Thuỷ mbơh lor, âk nău dơi nuh srê Covid-19 tal poăn mbra ntoh tay ta đặc khu aơ ơm lơn đah nău nchroh. Yor ne\, nu^h [on lan an geh n’hao nău mât njrăng, lah saơ nơm mbra geh ntưp đah Covid-19 mô lah geh ăp nău ji an geh mbơh dâl ta n’gâng kan ta ntu\k n’hanh hăn ua\nh săm ji ta ntu\k kan dak si dăch ne\ gay ma der geh ntưp rêng tâm ntu\k rêh jêng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương