Pơk uănh mông nar djăt: 17/6/2015

VOV4.M’nông -  Nar naơ, ntoh măt Liên Hợp Quốc mpeh Syria wa Staffan de Mistura mâp Tổng thống Bashar al-Assad tâm nchră trong [ư gay lôch nău tâm lơh jo\ jông 4 năm bah năp ta Syria. Rơh hăn bah wa de Mistura tât Syria geh tâm rnôk nu nău dak Trung Đông aơ geh nu nău nar lơ mô ueh. Tâm nar bôk pơh dil le\ geh tay âk nu\ih kh^t tâm ăp rơh pănh phah rsaih trong bah rmôt ndâk lơh ta nkual [on têh Aleppo. Wa De Mistura lah hô nău klu\p bom tâm du ngih brah [ư 34 nu\ih kh^t tâm ne\ geh 15 kon se. Tổng thống Bashar al-Assad lah rjăp lam ntur neh ân g^t nău klach bah ăp nău nkri ru\ng răng kơt nău neh brah dak bah dih dôl uh ah lăp dak Syria.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng