Pơk uănh mông nar djăt: 5/12/2019

VOV4.M’nông: Tâm nar bôk năp hăn khâl tât Hàn Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nar ntri (4/12) geh rơh tâm nchră đah nu^h ndrel gưl kan Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ta rơh tâm nchră, wa Vương Nghị ôp kuăl Hàn Quốc n’hao dăng nău nsrôih nsum gay rgop mât đăp mpăn tâm nkual, n’hao 2 dak “jêng băl mpôl tâm kâng n’har n’hanh băl tâm boh dêh bên”. Mpeh bah nơm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung –wha lah rjăp nău khlay bah nău tâm nkoch g^t nsum gay n’hao dăng lơn đo\ng tâm boh bar ding, nkre mpơl nău mpo\ng 2 dak n’hao dăng tâm boh kalơ ăp trong kan wa\ng sa, ntu\k ntuh kơl, văn hoá n’hanh tâm nđu\r [on lan. T^ng trong nchrăp, wa Vương Nghị mbra du\t jêh hăn khâl bah he tâm nar aơ (5/12) lôch rnôk geh rơh tâm nchră đah tổng thống Hàn Quốc Moon Jae- in./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng