Pơk uănh mông nar djăt: 23/6/2015

VOV4.M’nông: Rlau 130 nu\ih khit tâm rơh bri duh nar hô dôl geh ta nkuăl [on têh Karachi bah Pakistan. Nar 20/6 mhe nơh, nuăl [on têh Karachi duh tât 50độc C. Duh nar lơn ma hô rnôk nkuăl [on têh 20 rkeh nu\ih aơ vay roh điện, [ư nu\ih [on lan mô to\ng dak. N’gâng kan dak si ân gi\t, tâm rnoh 130 nu\ih khi\t geh kơp dơn, âk ngăn lah bu ranh, khi\t yor duhy ir. Ntu\k kan nchroh lor mih nar Pakistan mbơh, nau duh mra n’huch lơn tât đê| nar tât, yơn lah, nai dak si nkah [on an gay gu\ tâm ngih, mô dơi luh bri duh nar âk./.

                                          Nu\ih rbalng: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương