Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

            VOV4.Mnông-Nu^h ntoh ngơi kruanh n’gâng kan tăch rgâl Trung Quốc Cao Phong an g^t, nchrăp tâm pơh ba kơi tay, Trung Quốc n’hanh EU mbra [ư tâm nchră FTA tal 32, rgum ta nkô| nău săm[u\t do\ng kan tâm ban kơt nău u\ch lăp ta ntu\k tăch rgâl đah bar ding. Lôch 7 năm đah 31 rơh tâm nchră, bâh khay 11/2012, Trung Quốc âk tơ\ geh mbơh u\ch [ư lôch rơh tâm nchră FTA đah EU tâm n’gul du\t năm 2020. yơn lah, rlău ăp nău geh tât nkô| nău tâm ton kan r^ nău mô tâm ban mpeh nu^h Duy Ngô Nhĩ ta Tân Cương, Luật rnă njrăng ngih dak ta Hồng Kông geh dơi ua\nh lah nkô| nău [ư ko\ văk tâm rnôk tâm nchră nău tâm ton kan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

           

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương