Pơk uănh mông nar djăt: 25/7/2015

 VOV4.M’nông - N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Inđônêsia an g^t nar 27-28/7 tât, R[u\n nchră nkual châu Á-Thái Bình Dương mpeh mât đăp mpăn mbra dơi [ư ta thủ đô Jakarta. Aơ lah du gưl tâm trôm ăp nău r[u\n geh tât nău mât đăp mpăn ta ăp nkual êng, kơt châu Âu, châu Mỹ n’hanh châu Phi. Ăp kruanh gưl prêh bah nklăp 30 dak, tâm ne\ geh 5 dak rnâng kan bah Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mbra tât râng. Đah bôk nău “N’hao dơi rdâng n’hanh plơng tay bah ăp nău [ư mât đăp mpăn Liên hợp quốc”, nău r[u\n nău nchrăp mbra rgo\ jă n’hao kơl n’hanh rgop nău dơi bah tahen bah ăp dak tâm nkual châu Á-Thái Bình Dương an nău mât đăp mpăn bah Liên hợp quốc. N’glôn jêh r[u\n nchră bah lơ mbra dơi nkoch ta r[u\n nchră gưl prêh ăp nu\ih kruanh lam ntur neh ta New York (Mỹ), bah meng rơh r[u\n ăp năm bah Đại hội Liên hợp quốc tâm khay 9 tât.

 Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương