Pơk uănh mông nar djăt: 23/6/2015

VOV4.M’nông: Tâm nchră nau r[o\ng n’hanh văng sa Mỹ-Trung Quốc tal 7 mhe geh [ư ta Washington, Mỹ tâm nar aơ 23/6 n’hanh ôi taơ 24/6 (ti\ng mông dak nê), nchră nau kan đăp mpăn, văng sa n’hanh tâm n’ur [on lan đah nau r[u\n [ư âk nkô|, ntơm nau mbơh rlăm, đăp mpăn dak lêng, ntuh kơl bar ding, nau dơi kon nu\ih, nau kan ta Hồng Kông ân tât nau rgâl mhe trôk nar. Bar ding nchră nau kan ntru\t dăng tâm boh văn hoá, nti\m nti, thể thao, khoa học-công nghệ n’hanh dak si. Rơh tâm nchră rơh aơ hôm lah nau nchrăp ân rơh khâl Mỹ bah Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình./.

                           Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương