Pơk uănh mông nar djăt: 23/6/2015

VOV4.M’nông - Jêh rnôk kruanh n’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Pháp Laurent Fabius mbơh nău m^n [ư mhe kuăl jă ăp ding ntơm tâm nchră tay đăp mpăn Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu le\ lah jăng lơi nău m^n [ư mhe aơ. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n nội các nar naơ 21/6, wa Netanyahu nkoch nău [ư m^n mhe bah Pháp lah du “Nău đă” n’hanh mô uănh tât ăp nău mpeh rnă njrăng bah Israel. Wa Netanyahu m^n lah, Israel nsrôih jăng lơi nău đă aơ, nkre an lah, đăp mpăn knu\ng dơi geh ăp rơh tâm nchră mô di dơi geh bah ăp nău [ư êng. Ăp rơh tâm nchră đah Israel n’hanh Palestin le\ geh rlu nsru\ng kơp bah rnôk du nău tâm ton gleh du\t yor Mỹ [ư ta n’gul mô jêng jêh nău rnôk khay 4 năm e.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương