Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

 

VOV4.M’nông: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc njuăl si [u\t rnê n’gor Bến Tre ho\ kan nsum đah Cổng Thông tin điện tử Chính phủ n’hanh ăp nhih pah kan geh tât [ư geh nău dơi rơh rgo\ jă tăm 10 rkeh tơm si ta n’gor Bến Tre. Nkô| si [u\t rnê: Gâp du\t rhơn dơi g^t ntơm bah bôk năm 2021, Tỉnh uỷ, UBND n’gor Bến Tre ho\ kan nsum đah Cổng thông tin điện tử Chính phủ n’hanh ăp nhih pah kan geh tât [ư geh nău dơi Lễ rgo\ jă tăm 10 rkeh tơm si ta n’gor bah tơm rgop prăk lam rêh jêng kon nu^h. Aơ kơt lah du trong leo [ư “Ndrel ntơm mhe” tâm trong tăm n’hanh mât njrăng tơm si, mât njrăng ntu\k gu\ rêh. Gâp u\ch ro\ng Đề án tăm 10 rkeh tơm si ta n’gor Bến Tre tâm let năp tay mbra dơi an [ư tay ngăn ngăn, geh nău tam, jo\ jong nâp dăng, mô lah ngơi dơm ma mbung. Gâp u\ch ro\ng ăp n’gor, ăp nhih pah kan, ăp mpôl n’hanh [on lan lam dak geh âk tay  trong kan blău [ư mhe, geh nău dơi, rgum âk tơm ndơ tâm nău tăm bri, rdâk jêng tay n’hanh mât njrăng bri./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương