Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng 17/9, ta Ngih pah kan chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc wơt Kruanh n’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Hàn Quốc, wa Kang Kyung Wha dôl geh rơh khâl Việt Nam bah nar 17 tât 18/9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc wơt Kruanh tâm rnglăp nchră nău Hàn Quốc

 

Thủ tướng nkoch kloh, 2 dak lah kan ndrel têh, nsing nơm, nkoch nău ue\h. Thủ tướng đă năm aơ 2 dak an nsrôih geh prăk tăch rgâl ăp ding hao 100 rmen đôlar; nkre ntrôl dăng ăp nău kan ndrel êng. Thủ tướng m^n lah, Việt Nam le\ n’hanh mbra nta nơih an ăp nu^h way kan, nu^h mât uănh Hàn Quốc lăp Việt Nam gay rho\ an ntuh kơl, pah kan. Aơ lah nău khlay, ue\h an tâm boh 2 dak. Thủ tướng m^n lah kơl “Nău kơl trong hăn Nam mhe” bah Hàn Quốc n’hanh đă 2 ding mât ue\h tay tâm nđur gưl prêh ngăch đăp mpăn njrăng n’gang srê Covid-19.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương