Pơk uănh mông nar djăt: 22/5/2019

VOV4.M’nông –  T^ng jêh bah Uỷ ban săch Indonesia ndơ\ nar nđaơ 21/5, đah rnoh phiếu 55,5%, kôp nu\ih dơi săch 01 Tổng thống Joko Widodo-Maruf Amin le\ dăng tâm rơh săch nkre bôk năp bah Indonesia đah âk 10%. Tâm nău ntoh ngơi dăng, wa Joko Widodo nkoch nău uănh lah prêh đah mpôl rdâk [ư săch năm 2019, ăp sĩ quan tahen, cảnh sát ngih dak n’hanh le\ rngôch ăp nu\ih le\ rgop an lôch ueh bah rơh săch. Tâm rnôk nu\ih tâm rlong bah wa, kôp dơi săch mrô 2 Prabowo Subianto n’hanh Sandiaga Uno le\ geh nar r[u\n mbơh mô kơp dơn săk rnglăy bah Uỷ ban săch n’hanh kuăl aơ lah du nău săk rnglăy mha.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng