Pơk uănh mông nar djăt: 26/1/2021

VOV4.M’nông: Israel mhe pơk ntu\k kan ntoh măt tâm ăp Tiểu vương quốc A-rập thông nhất gay ntru\t dăng nau tâm boh bar ding. Ti\ng n’gâng kan nchră nau Israel, a[aơ ntu\k kan ntoh măt lah du ntu\k kan tâm rnôk nchrăp ân du ntu\k kan jo\ jong lơn. Kan pơk tay mpông ntu\k kan ntoh măt mra kơl an n’hao nau tâm boh đah bar ding. Mpeh ăp Tiểu vương quốc A-rập thống nhất ko\ mhe mbơh nchră nau ndâk ntu\k kan ntoh măt ta Tel Aviv bah Israel. Kơp ntơm rnôk geh ndaka nau tâm boh nchră nau tâm khay 9 năm e, bar ding ho\ nthoi tay ăp trong mpăr so\ng ndrel nchră ăp rmôt kan ntoh măt tăch rgâl. Âk rbăn năch hăn pâl n’aih bah Israel ko\ tât khâl ăp Tiểu vương quốc A-rập thống nhất. N’gâng kan nchră nau Israel ko\ mbơh mra ơm pơk ntu\k kan ntoh măt ân nau geh jêng ta Ma-rốc, du ntu\k kan ta Đu-bai ndrel leo ntu\k kan ntoh măt Israel ta Ba-ranh lăp kan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương