Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: Lo\ tâm nar pah kan, kêng măng 1/6, Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội rgop nau mpeh nau rgâl nau ntru\nh ntuh kơl Bôk nau kan ndâk trong hăn ngăch Bắc Nam mpeh ba dâng lvang năm 2017-2020. Ti\ng nau mbơh, Chính phủ ngluh 3 nau kan rgâl ntrơn ăp bôk nau kan ntuh kơl ti\ng nau kan nsum êng (PPP) jêng nau ntuh kơl do\ng 100% rnoh prăk ntuh kơl nsum.

Bah nau tâm nchră, Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội tâm ban đah 3 nau đă. Ti\ng nê, knu\ng ntrơn rgâl ăp ntu\k mô geh ăp tơm ntuh kơl râng nê lah bôk nau kan trong Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Nkre, săch 2 nau kan geh nau khlay gay ma rklaih nau kan ndak. Ăp ntoh măt ko\ đă Chính phủ mbơh gay nau kan đah du nau kan rjăp bah Chính phủ. Ko\ tâm kêng măng naơ, Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội uănh nau rgum loch nau leo uănh bah Văn phòng ntoh măt Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân ndrel Văn phòng Uỷ ban nhân dân gưl n’gor.

Ta rơh hop kêng măng 1/6 đo\ng, ăp nu^h kan tâm Ủy ban thường vụ Quốc hội an nău rgop mpeh trong nchrăp tâm nchră Nghị quyết bah Quôc hội mpeh n’hu\ch so\k soăy an doanh nghiệp ân nôp bah năm 2020 đah doanh nghiệp jê| n’hanh du\t jê|. Tâm dăp rgum doanh nghiệp bah Việt Nam, doanh nghiệp jê| n’hanh du\t jê| âk tât rlău 93% le\ rngôch rnoh âk doanh nghiệp ta Việt Nam n’hanh doanh nghiệp dja geh ntu\k gu\ kan du\t khlay tâm hun hao wa\ng sa tâm ban kơt đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h đo\ng. Lôch tâm nchră, Ủy ban thường vụ Quốc hội tâm ban u\ch đă rgâl nkra tay săk ntơ lah Nghị quyết n’hu\ch so\k soăy rnoh geh wa\ng sa doanh nghiệp an du đêt doanh nghiệp jê| n’hanh dah găp to\ng di kơt quy định tâm nghị quyết. So\k rnoh geh n’hanh nu^h kan [ư ntu\k nsing nsum. Rnoh nar nău so\k soăy ntoh luh tay tâm rơh kơp so\k soăy tâm năm 2020. Nău tam do\ng Nghị quyết lôch 45 nar kơp ntơm bah Nghị quyết dơi an do\ng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng