Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: Lơ 1/46, nau ntru\nh nsru\ng nau kơl an đah rnoh tăch dak pring tâm Venezuela geh nau tam. Kơt nê, aơ lah rơh bôk năp jêh 10 năm, nau kơl an mpeh rnoh ndrel mbơh rnoh tăch tâm Venezuela nsru\ng nau nchueng n’gang ndrel nau mhal bah Mỹ [ư jâng văng sa dak aơ mâp âk nau jêr. Tâm di nau mbơh klơ tivi, Tổng thống Venezuela Mnicolas Maduro lah rjăp, Venezuela ân r[o\ng tât nau ân ăp nau kan tăch rgâl ân geh nsing tâm rnoh tăch lam ntur neh. Tâm nê, dak aơ mra do\ng du du nau kan pă ndrel tăch rai dak pring xăng mhe. Rđau kan Venezuela ân gi\t, ăp bôk ndreh rdeng năch nsum hăn geh kơl an 100% tâm 90 nar./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng