Pơk uănh mông nar djăt: 26/1/2021

VOV4.M’nông: Lơ 25/1, Kruanh n’gâng kan Công thương Việt Nam ndrel Kruanh n’gâng kan hun hao văng sa, tăch rgâl ndrel tuch tăm Cộng hoà Ukraine ho\ [ư tơm tâm rgop nsum đah ăp n’gâng kan, ntu\k kan geh tât [ư Nar r[u\n tal 15 uỷ ban bar chính phủ Việt Nam-Ukraine mpeh nau tâm boh văng sa-tăch rgâl ndrel khoa học kỹ thuật đah nau [ư trực tuyến. Ntoh nau ta nar r[u\n, Kruanh n’gâng kan Công thương Việt Nam Đặng Hoàng An, mbơh, nau tâm boh đah Việt Nam ndrel Ukraine ho\ geh hun hao ueh tâm ăp nau kan, rgop nau khlay tâm nau ndâk njêng ndrel hun hao ueh tâm ăp dak. Ta nar r[u\n tal 15, bar ding ndrel tâm nchră ăp nkô| nau tâm boh ho\ geh tâm ban ta nar r[u\n tal 14, nchră mpeh ăp nau kan doh rklaih, nau kol, nau nơih ân nau tâm boh bar ding ndrel r[o\ng trong tâm boh tâm rơh tât./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương