Pơk uănh mông nar djăt: 26/9/2020

VOV4.M’nông: Nar 25/9, Groi Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ho\ kuăl điện tâm nchră đah Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas gay tâm ôp mpeh tâm boh bar ding n’hanh ăp nkô| nău tâm nkual, dak bah dih ndrel uănh khlay nkhêp nkah ndray 45 njêng tay tâm boh đah 2 dak. Tâm rơh kuăl điện tâm nchră, Groi Thủ tướng Phạm Bình Minh lah rjăp Việt Nam uănh tâm boh têh dơi jo\ jong đah Đức, dak geh nău khlay [ư tơm ta châu Âu n’hanh lam ntu\r neh; mpơl nău rhơn ta năp nău hun hao dăng n’hanh geh nău tam bah tâm boh bar ding tâm 45 năm rlău aơ n’hanh lơn lah kơp ntơm bah rnôk 2 dak njêng tâm boh têh dơi jo\ jong. Groi Thủ tướng lah ue\h Đức ho\ nsrôih rdâk tay tâm boh Việt Nam- EU, lơn lah ntru\t ntrôl nău ký ton n’hanh uănh an do\ng Hiệp định dah ro\ng tăch rgâl Việt Nam -EU (EVFTA).

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương