Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2020

VOV4.M’nông – Nar nđaơ (17/9), wa Yoshihide Suga le\ ntơm pah kan ta nău [ư Thủ tướng Nhật Bản, du nar jêh wa dơn nău kan n’hanh mbơh nu^h Chính phủ mhe. T^ng thủ tướng mhe Nhật Bản, nar aơ (18/9) wa săch ăp nu^h Groi kruanh bôk năp n’hanh Groi kruanh mât uănh ăp nău quốc hội. Thủ tướng Suga an g^t, tâm chính phủ mhe mbra mât tay 8 Kruanh N’gâng kan tâm Chính phủ mhe, tâm ne\ geh Kruanh N’gâng kan Prăk kaih Taro Aso, Kruanh n’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Toshimitsu Motegi n’hanh Kruanh n’gâng kan Tái thiết Kinh tế Yasutosshi Nishimura. Tâm rnoh 5 nu^h dơi săch mhe geh Kruanh n’gâng kan mât njrăng bri dak Nobuo Kishi-oh bu klô Thủ tướng ơm Shinzo Abe n’hanh le\ tă [ư Groi kruanh tâm rnglăp nchră nău.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương