Mta\n mta\n kơ anak c\ô thâo bi hgu\m mguôp

(Dặn dò con cháu đoàn kết)

Dân ca: Êđê

Biểu diễn: Aduôn Khuen

{uôn Kla, xã Êa Ana, huyện Krông Ana, tỉnh Dak Lak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng