Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam

Nu\ih nchih rkla\: Thế Bảo

Nu\ih mprơ: Tốp ca nữ Đài TNVN

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng