Gơmăng asoang (Đêm xoang)

Dân ca: Bahnar

Biểu diễn: Hơ Ben

Plei Đe Dơng, Ya Ma, Kông Chro, Gia Lai
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng