Hgu\m mguôp mko\ mkra klei hd^p mrâo

(Đoàn kết xây dựng cuộc sống mới)

Dân ca: Êđê

Diễn xuất: Y Bu\k Kpă

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương