Pơk uănh mông nar djăt: 21/9/2020

VOV4.Mnông- Thủ tướng mhe ngih dak Nhật Bản Yoshihide Suga mhe geh rơh tâm nchră ma điện thoại đah Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ta rơh tam nchră, bar ding le\ tâm ban u\ch nău khlăy bâh nău tâm boh kan ndrel đah Mỹ-Nhật Bản. ta rơh tâm nchră, Thủ tướng Suga an g^t, Tổng thống Trump le\ ngơi đah păng an lah, Mỹ n’hanh Nhật Bản an geh n’hao tay lơn nău tâm boh kan ndrel Mỹ-Nhật. tâm rnôk păng le\ lah đah Tổng thống Mỹ an lah, nău tâm boh kan ndrel Mỹ-Nhật lah bôk nău ntơm khlăy bâh nău đăp mpăn n’hanh ueh lăng ta nkual. Bar ding le\ tâm ban u\ch tâm rgop na nê| ndrel tâm ăp nău mpeh Triều Tiên n’hanh nău nuh srê Covid-19.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương