Pơk uănh mông nar djăt: 12/11/2019

VOV4.Mnông:Nău mbơh bâh ntu\k kan ua\nh njrăng nău kop ji ta n’gor Kon Tum, nkuăl [on têh Kon Tum mhe geh du hê nu^h kh^t yor kaman AH1N1. nu^h kh^t lah Nguyễn Thị Thơm 37 năm deh, ni cô chùa Pháp Hoa, ta thôn 1, xã Hoà Bình, nkuăl [on têh Kon Tum. Bâh geh năl ua\nh mham bâh Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên le\ lah na nê| geh tay du hê nu^h dôl gu\ săm ndrel jrô ntưp đah kaman A/H1N1. ntu\k kan ua\nh njrăng nău ji n’gor Kon Tum le\ tâm rgop đah ntu\k kan dak si nkuăl [on têh Kon Tum mbơh [ư ăp ntrong kan njrăng đah srê A/H1N1. [ư t^ng nău kan rao kaman, rao puh le\ ntu\k nu^ ji gu\ rêh n’hanh gu\ săm, ua\nh nđôi săk soan 44 nu^h geh mât dăch đah nu^h ji.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng