Pơk uănh mông nar djăt: 2/8/2018

VOV4.M’nông: Ôi ntri 1/8, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) kan nsum đah xã Đăk Hring (nkuâl Đăk Hà, n’gor Kon Tum) [ư luh hăn [ư trong [on lan ta ăp (thôn Tâp Lập A, thôn Tân Lập B n’hanh thôn Kon Hnong Yôp).

Lôch rnôk luh hăn kan, tahen n’hanh [on lan le\ rgum tuh bê tông 3 njăr trong bah 3 thôn, đah le\ rngôch rnoh jong 2.690m. gay [ư an 3 njăr trong dja le\ 230 tấn xi măng tă bah nkuâl Đăk Hà ntop kơl le\ rngôch. Mpeh choih lu\, nkuâl ntop kơl 70% rnoh âk, 30% rnoh âk hôm [a [a\ tă bah [on lan ăp thôn rgop êng. Nchrăp, lôch 14 nar, ăp njăr trong hăn mbra [ư lôch jêh đah nklăp 2.800 nar luh kan bah cán bộ, tahen Sư đoàn 10 n’hanh [on lan 3 thôn./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng