Pơk uănh mông nar djăt: 3/12/2020

VOV4.M’nông: Ta n’gor Lâm Đồng jêh âk khay rngơt, srê ji ndul djroh sur Châu Phi ho\ ntoh tay tâm sur bah du rnăk vâl tâm xã An Nhơn, nkuăl Đak Tẻh. Ti\ng nê, ntu\k geh srê ji ndul djroh sur Châu Phi mhe geh saơ tâm rnăk wa Lục Văn Nhật, tâm Thôn 4, xã An Nhơn, nkual Đạ Tẻh đah rnoh sur 21 mlâm le\ khi\t. Ndơn nau mbơh bah [on lan, n’gâng kan thú y n’gor Lâm Đồng ntơm rgum gay ma so\k mham leo uănh năl tâm N’gâng kan Thú y nkuăl V uănh ndrel geh nau ntưp ngăn đah srê ji ndul djroh sur Châu Phi. Bah năp nau geh srê ntoh tay, UBND n’gor Lâm Đồng ho\ geh nau ntru\nh rđau ăp n’gâng kan, ntu\k kan, UBND ăp nkuăl, nkuăl [on têh n’hao nau kan nkân njrăng, tăch rgâl, nkhi\t roch, nchuen rdeng sur ndrel puăch sur gay ma njrăng, rdâng srê. Nkre rklaih mhal ân rjăp ăp rnăk mât rong geh nau tih tâm nau nkhi\t, roch, tăch rgâl puăh sur geh nau ji tăch luh bah dih./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương