Dệt vải

Dân ca: Jeh Triêng

Biểu diễn: Y Loan-Y Ple-Y Ngơn

xã Đăk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng