Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người

Sáng tác: Trần Kiết Tường

Biểu diễn: Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy

Nguồn: VTV1

https://www.youtube.com/watch?v=Y1OzaHun9IE
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng