logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

VOV4.VN - Sau hơn 6 năm phấn đấu, Đăk Nông - một trong 13 xã biên giới của tỉnh Kon Tum đã đạt đủ 19/19 tiêu chí, trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của địa phương trên tuyến biên giới. UBND huyện Ngọc Hồi đã tổ chức Lễ công bố sự kiện này.

 

Là một trong 13 xã biên giới của tỉnh Kon Tum, trước khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, cuộc sống của trên 3.700 người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Giẻ-triêng ở xã Đăk Nông nhiều khó khăn. 

 

5 năm qua chính quyền và người dân trong xã đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động được trên 26 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, người dân tích cực đóng góp ngày công lao động, tự nguyện hiến đất đai, cây trồng trị giá hàng tỷ đồng.

 

Đón Bằng công nhận xã Đăk Nông đạt chuẩn nông thôn mới 

 

Nhiều tiêu chí, xã đạt kết quả nổi bật, như: trên 27km đường giao thông hầu hết đã được thảm nhựa hoặc bê tông; 100% kênh mương thủy lợi được kiên cố; tất cả các hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; các làng dân tộc thiểu số đều có nhà rông, khu thể thao làm nơi sinh hoạt cộng đồng; thu nhập bình quân đạt trên 27 triệu đồng/người/năm; tổng số hộ nghèo giảm còn 6,20%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

 

Ông Nguyễn Hữu Nông, Chủ tịch UBND xã Đăk Nông, cho biết: “Chúng tôi tập trung vào những cây hàng hóa có thế mạnh, như cây cao su, cà phê. Hộ nghèo hàng năm phải giảm một cách bền vững và không để hộ tái nghèo”.

 

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Kon Tum có 13 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm, tỉnh phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

 
 
Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

 

 

5:00-5:15 - Chào cờ- pơk nhạc vov4- mbơh mông ntuh pơk
5:15-6:00 - Nău mprơ Jarai
6:00-6:30 - Nău mhe VOV1
6:30-6:40 - Nău mhe ngăch nău Rđe
6:40-6:50 - Nău mhe ngăch nău Jarai
6:50-7:00 - Nău mhe ngăch nău Bahnar
7:00 -7:10 - Nău mhe ngăch nău Sêdang
7:10-7:20 - Nău mhe ngăch nău K’ho
7:20-7:30 - Nău mhe ngăch nău M’nông
7:30-8:15 - Nău ngơi Jarai
8:15-9:00 - Nău ngơi Bahnar
9:00-9:45 - Nău ngơi Sêdang
9:45-10:30 - Nău ngơi Rđe
10:30-11:15 - Nău ngơi K’ho
11:15-12:00 - Nău ngơi M’nông
12:00-12:30 - Nău mhe Tây Nguyên
12:30-12:45 - Mbơh mông pơk nău ngơi nău Jarai
12:45-13:30 - Nău mprơ Jarai
13:30-14:00 - Nău ngơi Thái
14:00-14:30 - Nău ngơi Mông
14:30-15:15 - Nău ngơi Jarai
15:15-16:00 - Nău ngơi Rđe
16:00-16:45 - Nău ngơi Bahnar
16:45-17:00 - Mbơh mông pơk nău ngơi nău Yuăn
17:00-17:30 - Nău mhe Tây Nguyên
17:30-18:00 - Nău mprơ 3 mpeh ngih dak
18:00-18:45 - Nău mhe VOV1
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)