logovov
VOV4 - Hệ Phát Thanh Dân Tộc

VOV4.VN - Sau hơn 6 năm phấn đấu, Đăk Nông - một trong 13 xã biên giới của tỉnh Kon Tum đã đạt đủ 19/19 tiêu chí, trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của địa phương trên tuyến biên giới. UBND huyện Ngọc Hồi đã tổ chức Lễ công bố sự kiện này.

 

Là một trong 13 xã biên giới của tỉnh Kon Tum, trước khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, cuộc sống của trên 3.700 người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Giẻ-triêng ở xã Đăk Nông nhiều khó khăn. 

 

5 năm qua chính quyền và người dân trong xã đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động được trên 26 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, người dân tích cực đóng góp ngày công lao động, tự nguyện hiến đất đai, cây trồng trị giá hàng tỷ đồng.

 

Đón Bằng công nhận xã Đăk Nông đạt chuẩn nông thôn mới 

 

Nhiều tiêu chí, xã đạt kết quả nổi bật, như: trên 27km đường giao thông hầu hết đã được thảm nhựa hoặc bê tông; 100% kênh mương thủy lợi được kiên cố; tất cả các hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; các làng dân tộc thiểu số đều có nhà rông, khu thể thao làm nơi sinh hoạt cộng đồng; thu nhập bình quân đạt trên 27 triệu đồng/người/năm; tổng số hộ nghèo giảm còn 6,20%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

 

Ông Nguyễn Hữu Nông, Chủ tịch UBND xã Đăk Nông, cho biết: “Chúng tôi tập trung vào những cây hàng hóa có thế mạnh, như cây cao su, cà phê. Hộ nghèo hàng năm phải giảm một cách bền vững và không để hộ tái nghèo”.

 

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Kon Tum có 13 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm, tỉnh phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

 
 
Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

 

 

05:00 - 05:15 - Chào cơ-pờ jơnau pơlam jơnau đơs VOV4-yal Tơnggit tu\ jiơ pờ tơlik jơnau đơs
05:15 - 06:00 - Dơ\ pe: Jơnau pơnđik cau Jarai
06:00 - 06:30 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
06:30 - 06:40 - Jơnau tơnggit mhar dà Êđê
06:40 - 06:50 - Jơnau tơnggit mhar dà Jarai
06:50 - 07:00 - Jơnau tơnggit mhar dà Bahnar
07:00 - 07:10 - Jơnau tơnggit mhar dà Sêdang
07:10 - 07:20 - Jơnau tơnggit mhar dà K’ho
07:20 - 07:30 - Jơnau tơnggit mhar dà M’nông
07:30 - 08:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
08:15 - 09:00 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
09:00 - 09:45 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
09:45 - 10:30 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
10:30 - 11:15 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
11:15 - 12:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
12:00 - 12:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
12:30 - 12:45 - Dơ\ pe: Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Jarai
12:45 - 13:30 - Dơ\ pe: Jơnau pơnđik cau Jarai
13:30 - 14:00 - Jơnau đơs mờ dà Thái
14:00 - 14:30 - Jơnau đơs mờ dà Mông
14:30 - 15:15 - Jơnau đơs mờ dà Jarai
15:15 - 16:00 - Jơnau đơs mờ dà Êđê
16:00 - 16:45 - Jơnau đơs mờ dà Bahnar
16:45 - 17:00 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan
17:00 - 17:30 - Jơnau tơnggit Tây Nguyên mờ dà Yuan
17:30 - 18:00 - Đơs pơnđik 3 tiah dà lơgar
18:00 - 18:45 - Jơnau đơs mờ dà Yuan VOV1
18:45 - 19:30 - Jơnau đơs mờ dà K’ho
19:30 - 20:00 - Jơnau đơs mờ dà Mông
20:00 - 20:30 - Jơnau đơs mờ dà Thái
20:30 - 21:15 - Jơnau đơs mờ dà Sêdang
21:15 - 22:00 - Jơnau đơs mờ dà M’nông
22:00 - 22:30 - Yal tu\ jiơ pờ tơlik mờ dà Yuan -Tơngac tơnjơh VOV4
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác
Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)