Cập nhật ngày: 31/8/2017

VOV4.VN - Theo phương án Lào Cai đã vạch ra thì quỹ rừng để giao cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư của cả giai đoạn là gần 115 nghìn hecta, nhưng đến hiện tại mới chỉ giao được 1.237 hecta cho 34 cộng đồng và 427 hộ gia đình, chưa đạt 1% phương án.

 

Nguyên nhân khó khăn trong thực hiện chính sách được đánh giá do không có kinh phí. Số diện tích rừng ít ỏi giao được trong thời gian qua chủ yếu là do các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ, cùng một phần nhỏ ngân sách địa phương, với tổng số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng. Trong khi nhu cầu kinh phí thực hiện để đảm bảo phương án là hơn 103 tỷ đồng.

Từ sau khi có Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và các văn bản chỉ đạo từ Trung ương, các quy định của tỉnh về trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư cùng quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được ban hành; phương án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh cũng được phê duyệt và triển khai rộng rãi.

Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Lào Cai về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 – 2016.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đánh giá cao việc chủ động triển khai nghiêm túc theo Luật và các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đối với vấn đề bảo vệ, phát triển rừng ở Lào Cai.

Tuy nhiên, đối với việc giao đất, giao rừng tại địa phương, mặc dù có phần sáng tạo, đa dạng hóa, nhưng hiệu quả vẫn còn thấp, thu nhập thực tế của người dân gắn với rừng thông qua chính sách vẫn chưa cao. Do đó, Lào Cai cần quan tâm hơn nữa đến việc phân bổ ngân sách, quy hoạch, đánh giá để đảm bảo kế hoạch đề ra, nhất là trong thực hiện chính sách giao đất giao rừng.

"Đề nghị tỉnh Lào Cai trong thời gian tới cần tăng cường hỗ trợ kỹ thuật về phương pháp quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở để tiếp tục nâng cao hiệu quả bảo vệ, phát triển rừng; chủ động quan tâm hơn đến việc cân đối, phân bổ ngân sách địa phương; có giải pháp hỗ trợ các dữ liệu liên quan đến kiểm tra, thống kê, đo đạc, quản lý để hỗ trợ các chủ rừng cũng như các cấp địa phương nhằm triển khai tốt hơn nữa công tác giao đất, giao rừng" - ông Chiến nói.

 

 

 

An Kiên/VOV-Tây Bắc

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung