Cập nhật ngày: 11/10/2019

VOV4.VN - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 đã thông qua Quyết tâm thư giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc theo lời dạy của Bác Hồ; quyết tâm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

 

Tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019, 245 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 289.000 đồng bào 28 dân tộc thiểu số của tỉnh Kon Tum đã cùng tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014- 2019.

(Bà Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum khai mạc Đại hội - Ảnh: VOV)

5 năm qua tổng vốn đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Kon Tum đạt trên 4.200 tỷ đồng. Cùng với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương và chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Kon Tum đã phát huy được truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất. Nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm khá nhanh với 6,05%/ năm cao hơn bình quân chung của tỉnh.

Trong 36 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống chính trị…nêu trong Quyết tâm thư và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014, đến nay đã cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Kết quả đạt được củng cố thêm niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum vào Đảng, vào chế độ XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 đã thông qua Quyết tâm thư giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc theo lời dạy của Bác Hồ; quyết tâm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội…

(Quang cảnh Đại hội -Ảnh: VOV)

Tại Đại hội có 1 tập thể và 1 cá nhân vinh dự được đón nhận Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể, 25 cá nhân được Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương; 10 tập thể  và 19 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen./.

    

     

Khoa Điềm/VOV Tây Nguyên

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung